ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ /

Το ζήτημα της ανθρώπινης γενετικής μηχανικής (human genetic engineering), δηλαδή η αντικατάσταση κάποιου μέλους του ανθρώπινου σώματος από προσθετικό το οποίο θα έχει υπεράνθρωπες ικανότητες, και η σύνδεσή του με τα ανθρώπινα νευρωνικά δίκτυα για μη θεραπευτικούς σκοπούς, θέτει σοβαρότατα ηθικά διλήμματα. Πάμπλουτα (αλλά κατά την άποψή μας, ψυχικά διαταραγμένα) άτομα, αλλά και οργανισμοί με άνομους σκοπούς και επιδιώξεις, υπό το μανδύα της ανθρώπινης γενετικής μηχανικής, επιχειρούν ήδη να συνδέσουν βιονικά μέλη με τον ανθρώπινο εγκέφαλο ή ακόμα χειρότερα με συστοιχίες υπολογιστών, εγκαινιάζοντας τον λεγόμενο επαυξημένο άνθρωπο (enchanced human).
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ