ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης των σελίδων του ιστολογίου Απεροπία (https://aperopia.fr και για συντομία aperopia.fr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους χρήσης που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλει να μην τις επισκέπτεται. Διαφορετικά, τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του.

Οι παρακάτω Όροι Χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες αυτού του ιστολογίου.

Το ιστολόγιο aperopia.fr δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, οι δε επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφ’ όσον εξακολουθούν την περιήγηση, θεωρείται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη αυτού του ιστολογίου.

Κείμενα

Το ιστολόγιο aperopia.fr δεν είναι ούτε δημοσιογραφικό, ούτε ειδησεογραφικό πρακτορείο και σέβεται την ελληνική γλώσσα και τα πνευματικά δικαιώματα άλλων. Σε όσα άρθρα του στηρίζεται σε αποσπάσματα βιβλίων, δημοσιεύματα εφημερίδων, περιοδικών, ιστολογίων ή ιστοτόπων ελληνικών και ξένων, παραθέτει πάντοτε την πηγή με παραπομπή ή ενεργό σύνδεσμο (link), επομένως το ιστολόγιο aperopia.fr δεν φέρει ουδεμία νομική ευθύνη για την ακρίβεια των γραφομένων σε όλα τα προαναφερθέντα μέσα τα οποία τυχόν χρησιμοποιεί για να συγγράψει τα άρθρα του.

Στην περίπτωση που από αβλεψία και εκ παραδρομής θίγεται κάποιος πολίτης ή ομάδα ατόμων, συμφέροντα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, παραβιάζονται νόμοι για τα πνευματικά δικαιώματα ή τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε εγγράφως με τη διαχειρίστρια του ιστολογίου (με αποδεικτικό στοιχείο) στην ενότητα «Επικοινωνία» για άμεση επανόρθωση. Θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια κατά την κρίση μας, προκειμένου να διορθώσουμε τυχόν σφάλμα ή ακόμα και να διαγράψουμε στοιχεία από τα αρχεία μας.

Περιορισμός ευθύνης διαδικτύου

Το ιστολόγιο aperopia.fr χωρίς να εγγυάται, και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου που δημοσιεύει να διέπονται από ακρίβεια, σαφήνεια και ορθότητα.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του ιστολογίου για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη εξ αιτίας της χρήσης του ιστολογίου.

Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη των διαδικτυακών τόπων που ενδεχομένως να παραπέμπουμε, ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε και να απευθύνεσθε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται χάριν σεβασμού πνευματικής ιδιοκτησίας και σε καμμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε ή ο,τιδήποτε.

Οι πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, που όλες ρητά αρνείται το ιστολόγιο aperopia.fr, ακόμη και εκείνες περί καταλληλότητας. 

Tο ιστολόγιο aperopia.fr σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή του περιεχομένου του, ούτε ακόμη την έλλειψη ιών πληροφορικής, είτε πρόκειται για το ίδιο το ιστολόγιο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων πιθανόν να λαμβάνετε το περιεχόμενό του.

Ως εκ τούτου, το ιστολόγιο aperopia.fr δεν είναι υπεύθυνo και δεν αναλαμβάνει οποιοδήποτε κόστος από ενδεχόμενες βλάβες, ακόμα και πιθανής προσβολής σας από ιούς ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές λογισμικό.

Προστασία της ελευθερίας έκφρασης, Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (άρθρο 19 § 1, 2)

Σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, άρθρο 19, §1, 2 (Χάρτης Ηνωμένων Εθνών), και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρο 10 §1), καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του, και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης απ’ όλον τον κόσμο:

Αρθρo 19

 • 1. Καvείς δεv πρέπει vα υπόκειται σε διακριτική μεταχείριση και vα παρεvoχλείται για τις απόψεις τoυ.
 • 2. Κάθε πρόσωπo έχει δικαίωμα στηv ελευθερία της έκφρασης. Τo δικαίωμα αυτό περιλαμβάvει τηv ελευθερία της αvαζήτησης, της λήψης και της μετάδoσης πληρoφoριώv και απόψεωv κάθε είδoυς, αvεξαρτήτως συvόρωv, πρoφoρικά, γραπτά, σε έvτυπα, σε κάθε μoρφή τέχvης ή με κάθε άλλo μέσo της επιλoγής τoυ.

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρο 10.1), κύρωση στην Ελλάδα το 1974 με το νομοθετικό διάταγμα ΝΔ 53/1974

 • 10 § 1. Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν εκφράσεως. Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει την ελευθερίαν γνώμης ως και την ελευθερίαν λήψεως ή μεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών, άνευ επεμβάσεως δημοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων.

Πνευματική ιδιοκτησία

Σχετικά με το πρωτογενές υλικό που παράγει το ιστολόγιο aperopia.fr, πρωτότυπο ή μεταφρασμένο από εμάς, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ με οιονδήποτε τρόπο η αντιγραφή, η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση ολόκληρου ή μέρους του περιεχομένου του, η λεκτική αλλοίωση ή η διασκευή του, χωρίς την έγγραφη άδεια της διαχειρίστριας Χρυσούλας Μπουκουβάλα και την αναγραφή της πηγής με ενεργό σύνδεσμο στο www.aperopia.fr.

Επιτρέπεται μόνον η παράθεση 2-3 πρώτων παραγράφων κατόπιν αδείας και εν συνεχεία η αναγραφή της πηγής με ενεργό σύνδεσμο στο www.aperopia.fr

Σε περίπτωση που παραβιάζονται οι παραπάνω όροι, η διαχειρίστρια του ιστολογίου ή νόμιμος εκπρόσωπός της διατηρεί το δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να προχωρά αφενός μεν σε απευθείας καταγγελία στην DMCA και αφετέρου δε να χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο ένδικο μέσο ώστε να προστατεύει τα πνευματικά της δικαιώματα.

Επίσης απαγορεύεται ρητώς η εμπορική ή οποιαδήποτε χρήση του λογοτύπου ἀπεροπία, η χρήση σχεδιαγραμμάτων, πρωτότυπων φωτογραφιών, γραφιστικών συνθέσεων και μεταφρασμένων γραφημάτων στα ελληνικά που περιέχονται στο ιστολόγιο aperopia.fr και χαρακτηρίζονται από το σήμα © (Cοpyright) και ακολουθούνται ή περιέχουν τις χαρακτηριστικές φράσεις: Προσαρμογή, μετάφραση γραφήματος στα ελληνικά, ή σύνθεση γραφήματος ή σύνθεση εικόνας ή το σύμβολο © ἀπεροπία.

Οι φωτογραφίες και τα γραφήματα που συνοδεύουν τα κείμενα αυτού του ιστολογίου αν δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία της διαχειρίστριας, και δεν σηματοδοτούνται με το σύμβολο © ἀπεροπία, είτε προέρχονται από το google/image/search, και δεν γνωστοποιούν ότι διαθέτουν δικαιώματα, οπότε την αποκλειστική ευθύνη φέρει το πρόσωπο που τα καθιστά διαθέσιμα, είτε προέρχονται από την τράπεζα εικόνων 123rf.com και φέρουν αγορασμένα δικαιώματα από τη διαχειρίστρια, είτε ανήκουν σε άλλον φορέα, οπότε σηματοδοτούνται με το ανάλογο © (Cοpyright), εφόσον αυτό αναφέρεται.

Άδεια αναδημοσίευσης για εκδότες και επαγγελματίες

Απαγορεύεται ρητώς η αναδημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου του ιστολογίου aperopia.fr από εκδότες, επαγγελματίες του χώρου των εντύπων ή των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, περιοδικών, εφημερίδων, portals κλπ. Οι ως άνω επαγγελματίες οφείλουν να έρθουν σε επικοινωνία με τη διαχειρίστρια του ιστολογίου και να τηρήσουν τη γνωστή δεοντολογία και τη νομοθεσία που τους αφορά.

Μεταφράσεις κειμένων

Οι μεταφράσεις άρθρων ή μεμονωμένων κειμένων του ιστολογίου aperopia.fr που προέρχονται από άλλες γλώσσες, παρατίθενται σε ελεύθερη απόδοση, σύμφωνα με την προσωπική ερμηνεία και τη μεταφραστική ικανότητα της διαχειρίστριας ή των συνεργατών της, επ’ ουδενί λόγω δε δεν εγγυώνται την απόλυτη και ακριβή μετάφραση του πρωτοτύπου και τη μεταφορά των εννοιών που υπονοούσε ο/η συγγραφέας, ωστόσο παρατίθενται με τη δέουσα αναφορά στην πηγή ή στο συντάκτη των κειμένων και με ενεργό σύνδεσμο, εάν υπάρχει.

Αποκλεισμός συμβουλών και αποποίηση ιατρικών ευθυνών

Οτιδήποτε παρέχεται στους επισκέπτες του ιστολογίου aperopia.fr αποτελεί προσωπική γνώμη και άποψη των γραφόντων, δεν αποτελεί σε καμμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των αναγνωστών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους κρίση, αποκλεισμένης οποιασδήποτε ευθύνης και οποιασδήποτε απαίτησης για αποζημίωση εκ μέρους του ιστολογίου aperopia.fr.

Άρθρα, δράσεις, συμβουλές ή τυχόν προϊόντα που αναφέρονται στο aperopia.fr δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση την ιατρική συμβουλή. Η ορθή ή μη χρήση τους εναπόκειται στην αποκλειστική ευθύνη των αναγνωστών.

Δεοντολογία συνεργατών

Το ιστολόγιο aperopia.fr ρητώς διευκρινίζει ότι δεν είναι δυνατόν να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους συνεργάτες του που υπογράφουν τα άρθρα τους, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα ενός τέτοιου περιεχομένου. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί δε να θεωρηθεί υπεύθυνη η διαχειρίστρια του ιστολογίου για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχόμενου αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή καθίσταται διαθέσιμο από τους συνεργάτες του ιστολογίου.

Δημοσίευση σχολίων αναγνωστών

Το ιστολόγιο aperopia.fr είναι ένα ιστολόγιο ειδικού ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου το περιεχόμενο των σχολίων πρέπει να είναι σχετικό με το εκάστοτε άρθρο που αναρτάται.

Η διαχειρίστρια του ιστολογίου δικαιούται όταν αυτό καταστεί τεχνικά δυνατό, να διαγράφει σχόλια που παραβιάζουν το νομικό πλαίσιο περί ελευθερίας του λόγου ή γενικότερα τη νομοθεσία, από τη στιγμή που το διαπιστώσει η ίδια ή της κοινοποιηθεί η παραβίαση.

Η διαχειρίστρια δεν υποχρεούται να εξηγήσει τους λόγους της διαγραφής ενός σχολίου το οποίο μπορεί να δημοσιεύει ή όχι κατά την ελεύθερη κρίση της. Την ευθύνη για την ακρίβεια και την αλήθεια των σχολίων φέρουν αποκλειστικά οι ίδιοι οι σχολιαστές.

Ο σχολιαστής από τη στιγμή που αποστέλλει σχόλια στο ιστολόγιο aperopia.fr αποδέχεται ότι αυτά δεν διέπονται από κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα του ίδιου ή άλλου προσώπου και πως το περιεχόμενο των σχολίων του είναι ελεύθερο προς χρήσιν από τρίτους, χωρίς περιορισμούς.

Ο σχολιαστής δεν έχει τη δυνατότητα διαγραφής των σχολίων του μετά τη δημοσίευσή τους. Μπορεί όμως να απευθυνθεί προς τη διαχειρίστρια του ιστολογίου μέσω της φόρμας «Επικοινωνία» που βρίσκεται στο κεντρικό μενού του ιστολογίου με το αίτημα να διαγραφεί κάποιο σχόλιό του.

Αυτό το αίτημα θα ικανοποιηθεί μόνο όταν αυτό καταστεί τεχνικά δυνατόν, δηλαδή μόνον αν η διαχειρίστρια λόγω της φύσης του ιστολογίου το οποίο ενίοτε μπορεί να γράφεται ή να διαχειρίζεται εν πλω, έχει επαρκή πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και στις απαραίτητες τεχνικές απαιτήσεις εν πλω, πράγμα που ουδαμώς εγγυάται, και μόνον αν ο σχολιαστής έχει αφήσει μια έγκυρη email διεύθυνση όταν κατέθεσε το σχόλιό του.

Η διαγραφή θα λάβει χώρα μόνον αφ’ ότου ο σχολιαστής απαντήσει με μήνυμα επιβεβαίωσης που θα του στείλει η διαχειρίστρια στην παραπάνω διεύθυνση.

Γενικοί κανόνες αποστολής σχολίων

 1. Τα σχόλια θα πρέπει να είναι γραμμένα μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες με πεζοκεφαλαία, όχι με greeklish, και όχι μόνο κεφαλαία.
 2. Ελέγξτε το σχόλιό σας για αβλεψίες και ορθογραφικά λάθη που τυχόν αλλοιώνουν το νόημά του, μη μας το στέλνετε χωρίς να το έχετε ξαναδιαβάσει. Μην γράφετε συμπληρωματικά σχόλια για να αλλάξετε κάποια λεπτομέρεια προηγούμενου σχολίου σας. Δεν θα γίνουν δεκτά.
 3. Τα σχόλια των επισκεπτών μπορεί να εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις, παρακαλούνται όμως οι επισκέπτες να τεκμηριώνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις απόψεις τους.
 4. Σε περίπτωση που αναφέρετε ότι αντιγράφετε κάποιο κείμενο ή απόσπασμα κειμένου από άλλη ιστοσελίδα, ιστολόγιο ή από κάποια έντυπη ή μη πηγή, πρέπει να αναφέρετε την πηγή του, διαφορετικά δεν θα δημοσιεύεται.

Απαγορεύεται:

 1. Οποιοδήποτε μήνυμα σχετικά με παράνομο λογισμικό ή μεθόδους εξουδετέρωσης της προστασίας λογισμικού καθώς και σχετικά με συνδέσμους για ιστοσελίδες με τέτοιο περιεχόμενο.
 2. Η υποβολή σχολίων που έχουν στόχο να δημιουργήσουν αντιδικίες, καυγάδες, άσχημο και προσβλητικό κλίμα στις συζητήσεις του ιστολογίου.
 3. Να υβρίζετε και να χρησιμοποιείτε προσβλητικές λέξεις και φράσεις που θίγουν τη δημόσια αιδώ.
 4. Να περιλαμβάνετε στα σχόλιά σας διαφημίσεις και προϊόντα οποιουδήποτε είδους.

Σαν χρήστης συμφωνείτε ότι όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες καθώς και τα σχόλια που έχετε εισαγάγει αποθηκεύονται στους servers όπου φιλοξενούν το ιστολόγιο aperopia.fr (hosting servers) και οι οποίοι δύνανται να βρίσκονται σε εταιρεία χώρας που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Οι servers φιλοξενίας μπορεί να μεταφερθούν ανά πάσα στιγμή σε άλλη εταιρεία, άλλης χώρας και άλλης ηπείρου.

Η διαχειρίστρια του ιστολογίου aperopia.fr δεν πρόκειται να αποκαλύψει πληροφορίες που έχετε εισάγει χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Οι εταιρείες φιλοξενίας δεσμεύονται στην τήρηση απορρήτου σύμφωνα με το Δίκαιο στο οποίο υπάγονται, κατά συνέπειαν η διαχειρίστρια αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση διακίνησης προσωπικών στοιχείων σας από την εταιρεία στην οποία φιλοξενείται, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις της.

Νομοθεσία

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστολογίου aperopia.fr και κάθε ενδεχόμενη τροποίησή τους, διέπονται από το Γαλλικό Δίκαιο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Aperopia